هنر نامه

انتشار اشعار ،داستان های کوتاه ، مقالات هنری،قطعه های ادبی ، دل نوشته ها

هنر نامه

انتشار اشعار ،داستان های کوتاه ، مقالات هنری،قطعه های ادبی ، دل نوشته ها

عاشق شوید

 

روزگار ما


دو کاج (نسخه اول)‌


در کنار خطوط سیم پیام
خارج از ده ، دو کاج ، روییدند.....


امام و غلامحق


 

مست مستم


به بهانه نوروز

rain      گمان کردم تویی

Image result for ‫نگارگری آهو در حال فرار‬‎


ناگهان آیینه حیران شد، گمان کردم تویی

ماه پشت ابر پنهان شد، گمان کردم تویی.....

 

بی نشانه

Related image

چنانکه دست گدایی شبانه می لرزد

      دلم برای تو ای بی نشانه می لرزد.......

دل ها و سوز ها

Related image


تو اصلا کارت این است که دل بسوزانی

نه؟

دل های بعضی مانند شبنم است که با دیدن  خورشید نگاهت تبخیر می شود

دل بعضی دیگر مانند برگ بهار است آنها را سوز پاییز و زمستان نرم می کند

و دل های یخی را از یخچال های سرد به گرمای حضورت می آوری و آب خواهند شد

بعضی دل ها هم چوبی است بر آنها جرقه ای از محبتت خواهی زد

دل های سنگی را به کوره انسان سازی می افکنی  تا در آن ذوب شوند

اما دل های سخت تر از سنگ در کوره می سوزند و مذاب شده، دوباره در هم می پیچند و سخت می شوند

مثل فیلم ترمیناتور 2

 انقلاب ادامه دارد

Related image