هنرنامه

نامه‌ای که به همه می‌رسد

هنرنامه

نامه‌ای که به همه می‌رسد

۲۶
دی
این (click) را ببینید
نظر؟

  • علی حق جو
۱۶
دی

winter.jpg (1440×1280)

 

موضوع انشا: برف

زمستان ها خیلی خوش میگذرد (:--) زیرا زمین چون عروسان سپیدپوش می‌شود(:-----) و ما در زمستان کمتر کار می‌کنیم و ننه سرما نه تنها نمی‌تواند ما را از هم جدا کند بلکه از آنجا که گفته اند عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد باعث نزدیکی هر چه بیشتر ما و دوستانمان می‌شود(:-----------) سرگرمی مان از گرمی سخن بزرگتر هاست و شیرینیمان از زبان شیرین اطفال و نمکمان از نمک شوخی جوانان(:-----------------------) انشای ما باید یک صفحه شود ولی در میان این همه دروغ یک راست خدمت معلم و همه‌ی همکلاسی هایم بگویم (بله معلم و همکلاسی ها، راستی چرا ما انشا را برای جلب نظر همکلاسی ها نمی‌نوشتیم و از آنان نمره نمی‌گرفتیم شاید از همین جا می‌شد یاد بگیریم رضایت مردم مهم تر از رفع تکلیف و شعار و کسب درآمد است) بگذریم اما این که کم شد خوب شد دیگه انشام نمیاد چی کار کنم بجاش آواز مینشوییم


 

 

  • علی حق جو
۱۱
دی

Related image

من بر عکس همه.....عه

داشتم حرف میزدم

من برعکس همه

همیشه نظم و برنامه ریزی را در تضاد میبینم 

ببین نظم یعنی امکان پیش بینی این که چی کجاست

و بهترین حالت برای نظم سکونه

پس بی برنامه بودن و بی کار بودن بهترین حالت نظمه

و این وری شد که عاشق بی برنامگی شدم

و کار ها را سر و ته هم آوردن و فیصله دادن

این طوری هیچ انگیزه و فکر و روشی به کار نمیاد

نمودنم چرا؟

مریض هم خوددی

من دیوانه ام 

و دیوانگی هم مرض نیست جرم هم نیست

تلاشی در جهت انسان شدن است  • علی حق جو
۲۱
آذر  • علی حق جو
۱۵
آذر

Related image


ملت ابراهیم

آیین و گفتمانی که ابراهیم آغاز کرد 

در چنین روزی با تولد خاتم نبوت کمال یافت

گفتمانی که می‌تواند محور تمام زندگی تمام بشر باشد

گتمانی که هیچ اشتباه، سختی و خللی در آن راه ندارد

و این را به حساب تجمد و تصلب و بی فکری نگذار

برو

من هم می‌آیم

فارجع البصر هل تری من فطور

سخن ابراهیم 

و بیان خاتم

یک محور اساسی داشت

بزرگترین شعار عالم

از نوع منطق بود

یک گفتمان بزرگ

قولو لا اله الا الله تفلحوا

آغار و انجام همه چیز 

اله

و

الله

بزرگترین تقسیم بندی ممکن

عشق بهترین کلمه دنیا است شاید 

اما

معشوق

عشق همه جا هست 

با عشق چیز تازه ای بدست نمی‌آوریم

و با شناخت هم چیزی جز آنچه معشوق ماست نمی‌یابیم

پس فرقان چیز دیگری است

یک عشق متفاوت

المعشوق

معشوق....

وجود هر کس در اختیار معشوق اوست

و المعشوق یعنی معشوقی که شایسته این مقام است

مالک حقیقی وجود

و این معشوق چه می‌خواهد

هیچ 

من شنیدم

تو هم می‌شنوی حتما

فقط گفت....

چه گفت.....

آیا گفت

 فقط اطاعت کن؟

نه

نه

آیا گفت 

فقط فکر کن؟

نه

نه

فقط گفت

هر کار خواستی بکن

اما در این راه

مواظب خودت باش

مواظب خودم باش

تو را به خودم سپردم

خودم را به تو سپردم

خودم بهمراهت


تو همین را گفتی


برای تو هیچ وقت گریه نکردم 

اما نوشته ام

و عاشق شده ام

این بار بغض هم کردم 

اما 

مواظب نبودم


  • علی حق جو