Image result for ‫مستند بهترین مجسمه دنیا‬‎

اگر دوست دارید بهترین مجسمه دنیا شوید پیشنهاد می کنم مستند بهترین مجسمه دنیا به کارگردانی حبیب احمد زاده را ببینید.