می خواستم یک گله‌ی‌ مفصلی بکنم که چرا بعضی از مردم این جوری اند

این قدر بی دل اند

بعد دیدم اولا که خودم هم همچین دلدار نیستم

ثانیا گله کردن بدترین کاریه که میشه کرد

اما یه سوال

این که قرآن میگه الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم یعنی چی؟

این صفات خدا به چه درد ما می خوره؟

ما نباید یه رنگ خدایی به خودمون بزنیم؟

حداقل توی این ماه مبارک

چرا ما این قدرکم  پروردگار و خلّّاق و کوشا هستیم؟

چرا این قدر کم للعالمین و برای مردم و با مردم هستیم؟

چرا کمتر مهربانی می‌کنیم؟

مهربانی می دونید یعنی چی؟

مهر یعنی خورشید

مهربانی هم یعنی مثل خورشید باش به همه جا بتاب

و چرا ما کمتر از خود گذشتگی و فداکاری می کنیم؟

این ها لوازم عاشقی هستند

پس 

بیا عاشقی را رعایت کنیم ...