چکار کنم تابستون خوش بوگوذرد؟

چکار کنم فکر آینده اذیتم نکنه؟ ( آینده نه چندان دوری که قرار است بفهمم چهار سال را هدر داده ام و آینده نه چندان دور تری که باید بروم یا بمانم )

چکار کنم این کتابای کذایی لذتبخش تر بشن؟

چکار کنم طعم پفک از بین نرود؟

چکار کنم مواد (این یه مواد دیگس، خوردنیه) همیشه بهم برسه؟

چکار کنم شکلات‌ها دیرتر تمام شوند؟

این وبلاگ را چکارش کنم؟

وای

اون پسره را بگو

خلاقیت چرا اینقدر تو وجود بچه های امروز موج می زنه؟  ما میخواستیم یه فرفره بسازیم می رفتیم کلی می پرسیدیم تا دستور العملشو پیدا کنیم این بچه های تو فکر طراحی فضا پیما از صفر صفرن


هان ارغوان