1)چه جور کاری را دوست دارید؟

2)چرا باید کار کرد؟

3)رابطه کار و درآمد چجوریه؟

4)با کم درآمدی چه کنیم؟

5)با پردرآمدی چه کنیم؟(اونا که مشمول این سؤال میشن ما را هم با روش موفقیت خود آشنا کنند)

6)قانون کاری برای خودتون دارید؟ چی؟

7)رابطه کار و مهارت و دانش چیه؟

 

دوستتاتون را به جوابگویی به این پرسشنامه تشویق کنید.

این را هم هنگام جوابگویی گوش بدید.

 

 

جواب های خودم:

 

1)غیر سازمانی، در تماس با کف جامعه، امکان خلّاقیّت پس کارمندی و کاسبی و کار غیر مردمی دوست ندارم.

2)هر کس که نفس می‌کشه و نون می‌خوره باید یه فایده‌ای هم برسونه در غیر این صورت میشه حیف نون به همین سادگی.

3)فقط کارهایی درآمد دارند که یک ارزش مادی و ارزش افزوده‌ی آن را توسط کار یدی و یا ایده پردازی یا هنر یا خدمت ارائه می‌کنند پس دلالی و پزشکی و کار فرهنگی و ایثار شایسته‌ی فروش نیستند.

4)قناعت.

5)به اندازه نیاز خرج کنیم فخر فروشی نکنیم بیش از حد متوسط جامعه نباشیم قوانین را زیر پا نگذاریم منابع محیط زیست را پاس بداریم اشتغال ایجاد کنیم متواضع باشیم.

6)مشورت، همکاری، دوری از اسراف، دوری از دروغگویی و تبلیغات گزاف، حرّافی و حرف خودرا به کرسی نشاندن و تخریب دشمن، ادّعا، انتظار و توقّع.

7)مهارت و دانش کار را باید با کار کسب کرد.