وقتی دنیا را از دید دیگران ببینم:

 

Related image

 

وقتی دنیا را از نگاه علم می‌بینم:

 

Related image

 

وقتی دنیا را به میل لذّت می‌بینم:

 

Related image

 

وقتی هستی را می‌شناسم:

 

Image result for ‫انسان خسته‬‎

وقتی دنیا را نمی‌بینم:

 

Image result for ‫انسان نا بینا‬‎

 

وقتی تو را می‎بینم: