واقعا چرا؟

http://ghamoos.blog.ir/post/93/music

حتما می‌گید

آخه چرا چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند؟

ولی باور کنید هدفم از اون جنس‌های مذکور در مقاله نبوده 

از این جنس بوده: