ما بعد المعین:

می خواهم از خودمان بگویم نمی خواهم بگویم ما تافته جدا بافته ایم نمی خواهم بگویم ما نژاد برتریم و نمی خواهم از خوبی هایمان و عشقمان به خاک و بوم بگویم اصلا قرارنیست از ما بگویم قرار است از عده ای از وارثان آدم بگویم مردمی که مثل همه سوابق و شرایط خاص خود را دارند و آرمان هایی آدم گونه دارند و می خواهند با عزت و اقتدار زندگی کنند 

متأسفانه این ملت عزیز مانند تمام ملت ها و مانند تمام موجودات روی زمین زندگی اش عجین با سختی ها شده است 

سختی ها و مشکلاتی که تا قسمتی مرهون لطف استعمار کهنه و نو و استکبار جهانی و تا قسمتی مرهون الطاف سلطنتی شاهان و خان هاست البته دانشمندان عزیز را هم فراموش نکنیم و نمایندگان مردم و سیاستگذاران پیش و پس از انقلاب و توسعه آورندگان و سازندگان و....

و نظام روحانیت که قرار بود روزی اساس تمدن ما بشود و می رفت که بشود و نشد، چرا؟ 

نظام ابن سینایی و خواجه نصیری و میردامادی پر از اخلاص و شوق علمی بود و نه تنها این بزرگان بلکه سیل عظیم پویندگان راه و اطلبو تمدن بزرگی ایجاد نمودند اما تمدنی که نظام نداشت، آموزش منسجم نداشت و در آن فقط به نخبگان توجه می شد و تمدنی که در آن مجالی نبود برای عدالتخواهی و حاکمیت اسلامی و ظهور علم در زندگی مردم و خروج آن از تجملات دربار و خروج غده ی سرطانی شاه از زندگی های برادرانه ی آن جامعه

تا این که روزی مردی آمد و سخن از درد دل ما گفت و انگار ما هم از درون آماده بودیم و جوشیدیم اما گروهی از ما نرم نرمک باز خوابمان آمد و یادمان رفت که می گفتیم ان الله لا یغییر ما بقوم حتی یغییروا ما بانفسهم و نشستیم در سایه و خواستیم اوضاع امن باشد امن امن چقدر شبیه است این واژه به ایمان و ما ایمان را می دادیم به قیمت نان و گوشت و نفت و به جایش امنیت فکری و جانی و مالی برای خود و خانواده و ایلمان می خریدیم. امنیت بدون ایمان، امنیت واهی، امنیت شهوانی، امنیت پوچ

اما بودند کسانی که هنوز باور داشتند ان الله لا یغییر ما بقوم حتی یغییروا ما بانفسهم و آن راه را ادامه می دادند کسانی که انقلابی بودند، انقلابی، واژه ای که شاید برای خیلی از ماسنگین باشد. انقلابی یعنی خودجوش، منظم، مردمی، الهی و خود جوش یعنی از دل خود ما و نه دیگرانی که نیست در جهانند و منظم یعنی متناسب با استعداد های ما ،با هماهنگی ، با سرعت مناسب، با تقسیم وظایف، بدون موازی کاری و مردمی یعنی بدون چشم داشت یعنی علی گونه برای خدمت و الهی یعنی فقط برای خدا برای ارزش ها و برای ماندنی ها و بر اساس اصول

و عاقبت رهروان علی حسینی می شود:

 

Image result for ‫شهید حججی‬‎