اول از همه بازگشت زودهنگام خودم به غریبستان بیان را به خودم تبریک و تسلیت میگویم
دوم از همه این که در این مدت که نبودم اتفاق خاصی نیوفتاد
و سوم از همه یک نکته درباره علم و یک نکته دیگر هم درباره علم و یک نکته دیگر هم درباره علم
اولی درباره جویندگان علم است و آن این که واقعا عایا درست است که جویندگان علم تکلیف خودشان را درعمل با مسائلی مثل اقتصاد و آزادی و عدالت و هدف زندگی و ایمان و ولایت و تشکیلات و جهاد با نفس مشخص نکرده باشند هنوز و مایه تأسف آن که مطهری خواندن و فلسفه غرب و شرق خواندن و فیگور گرفتن و حتی فعال دانشجویی بودن هم در این باره نتوانسته بوده مفید باشد مشکل از جای دیگر است مشکل از تقوایی است که با صدای تق وا می‌رود و می‌بینیم حاجی دنبال لاکچری ایسم است. این جویندگی علم نیست جوندگی علم است.
دومین نکته درباره سبک زندگی است که به نظر اشتباه من باید در رابطه با تعریف سبک زندگی ابتدا تکلیف ما با علم دینی و فرهنگ نقد و نقد فرهنگی روشن شود در غیر این صورت سبک زندگی مان می‌شود فواید چوب مسواک و عرق گل گاو زبان و روش ازدواج و فرزند آوری و فرزند پروریمان می‌شود طبق دستورات آجی و خانباجی.
سومین نکته درباره همین فرزند پروری است که آن هم نباید بگذاریم اسباب دست مدارس و مراکز به اصطلاح غیر انتفاعی به اصطلاح مذهبی شود.