بشنوید    فقط کرونا تو زبونش نمیچرخه میگه یورونا


     آنها می گویند من دردی ندارم (وزارت بهداشت را میگه)

چون گریه ی من را ندیده اند

می گویند عزادار نیستم

  چون شیونم را ندیده اند (منظورش اینه که کیت ندارند)

 

مرده ها ساکتند

چون حجم دردشان در صدا نمی گنجد (آره دیگه نمیتونن بگن ما بر اثر کرونا مردیم)

مرده ها ساکتند، 

چون غم و اندوهشان در صدا نمی گنجد

 

افسوس.. یورونا (همون کورونا).. من را به رودخانه ببر

مرا در پناه ربوزوات بگیر

    چرا که دارم از سرما میمیرم (آخی خود کشی با کرونا عاخه؟؟؟!!!)

 

یک روز من تو را دیدم، که از کلیسا بیرون آمدی و رفتی  (چرا رفتی تو اماکن عمومی شلوغ؟؟)

تو یک هویپپیل زیبا به تن داشتی  و آه یورونا (کورونا) من تو را با مریم مقدس اشتباه گرفتم (از بس کرونا کم خطره ها گفته: تو به پاکی مثه مریم!)

 

افسوس یورونا (کرونا)

یورونای (کورونای) آسمانِ آبی

من از دوست داشتنت دست نمی کشم

حتی اگر دوست داشتنت جانم را بگیرد

 

آه یورونا (کرونا)، من راز گلها را نمی دانم 

گلهای قبرستان را 

که وقتی باد آنها را تکان می دهد، گلها مانند زنی سوگوار گریه کنان به نظر می آیند (گریه ام گرفت)

 

همه من را سیاهپوش می خوانند

سیاهپوش، اما مهربان 

من مانند فلفل سبز هستم (چه تشبیه خوبی!!)

تند و تیز، اما خوشمزه 

 

افسوس.. یورونا (کورونا).. من را به رودخانه ببر

مرا در پناه ربوزوات بگیر

چرا که دارم از سرما میمیرم

 

چون من عاشقت هستم تو مرا می خواهی یورونا(کرونا)

میخواهی بیشتر عاشق باشم؟

من زندگی ام را به تو داده ام یورونا (کرونا)

دیگر چه می خواهی؟ faella.blog.ir© (البته با عرض معذرت بابت تغییرات، اینا به خاطر روح زمانه)